Αγορά, Εγγύηση και Πιστοποιήσεις

Αγορά, Εγγύηση και Πιστοποιήσεις

 • Τι χρειάζεται το CΕ; Open or Close

  Ο κανονισμός περιέχει την πείρα όλων των κατασκευαστών της Ευρώπης από το 1974 και μετά, που συντάχθηκε η πρώτη έκδοσή του. Αυτό σημαίνει ότι περιέχει όλες τις οδηγίες και περιορισμούς που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε αξιόπιστα μηχανήματα με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα, αφήνοντας την καινοτομία στον κάθε κατασκευαστή.

  Ο κανονισμός:

  • ανανεώνεται συνεχώς λαμβάνοντας υπόψη νέες τεχνολογίες κατασκευής και ελέγχου και τις παρατηρήσεις όλων των κατασκευαστών της Ευρώπης σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία των μηχανημάτων (ατυχήματα, αστοχίες κ.λπ.).
  • ορίζει όλα τα υλικά, τις διαστάσεις, τους τύπους συγκόλλησης που επιτρέπονται, τους ελάχιστους περιορισμούς ασφαλείας, και τις ελάχιστες προδιαγραφές εκπομπής καυσαερίων.

  Με λίγα λόγια, ο κανονισμός είναι απαραίτητος και πρέπει να ακολουθείται από κάθε κατασκευαστή.

 • Εγγύηση του λέβητα και όροι εγγύησης Open or Close

  Η εγγύηση του λέβητα παρέχεται στον αγοραστή από το νόμο. Ο νόμος εξασφαλίζει τον αγοραστή και ορίζει ότι σε περίπτωση που το μηχάνημα υποστεί κάποια βλάβη κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την εγγύηση σημαίνει ότι είτε ο κατασκευαστής έκανε κάποιο λάθος είτε ότι παρέδωσε ελαττωματικό μηχάνημα και είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει.

  Ο νόμος ορίζει ότι η εγγύηση για τα μηχανικά μέρη είναι 2 έτη και για τα ηλεκτρονικά 1 έτος. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οποιαδήποτε βλάβη και να παρουσιάσει ο λέβητας η εταιρία μας καλύπτει 100% τις δαπάνες αντικατάστασης (μεταφορικά, εργατικά, ανταλλακτικά, διαμονή κ.λπ.).

  Προσοχή! Οι μόνοι όροι της Axinar για την εγγύηση των λεβήτων της είναι να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της εγκατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ασφαλιστικά πίεσης και 1 βαλβίδα στην σερπαντίνα και σταθεροποιητής τάσης.

 • Να τον πάρω χωρίς ΦΠΑ να γλιτώσω κανένα ευρώ; Open or Close

  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγοράσετε οτιδήποτε χωρίς απόδειξη! Η Axinar είναι αντίθετη με πρακτικές που είναι ενάντια στο νόμο. Επιπλέον, κατά το νόμο μόνο η απόδειξη ή το τιμολόγιο μπορεί να αποδείξει την ημερομηνία αλλά και το μαγαζί αγοράς. Κάθε νομική διεκδίκηση, από ελάττωμα ως και αποζημίωση για οποιοδήποτε μηχάνημα, ξεκινάει από την απόδειξη αγοράς.

  Επίσης, ευθύνη του ιδιοκτήτη είναι να επιλέξει αδειούχο υδραυλικό και ηλεκτρολόγο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν αναγνωρίζεται κανένα νομικό δικαίωμα του ιδιοκτήτη από τα δικαστήρια.

Χώρος Συνεργατών

Επικοινωνία

Βι.Πα. Ωραιοκάστρου 1055, Θεσσαλονίκη 57013, Μακεδονία, Ελλάδα
+30 2310 808159
FAX: +30 2312 201020