Τύπος Λέβητα

Τύπος Λέβητα

 • Ο χυτός ή ο λέβητας με πυρότουβλα είναι καλύτεροι γιατί αποθηκεύουν ζέστη. Open or Close

  Η θερμοχωρητικότητα του υλικού αποτελεί έναν μύθο. Η ενέργεια που αποθηκεύεται σε ένα λίτρο νερού είναι 8,4 φορές περισσότερη από αυτή που αποθηκεύεται σε 1 κιλό μετάλλου. Και επειδή το 1/5 έως το 1/3 του βάρους του λέβητα είναι το περιεχόμενο νερό, υπολογίζεται ότι το 80% της θερμότητας αποθηκεύεται στο νερό και όχι στο μέταλλο.

 • Λέβητας πυρόλυσης· καλύτερα ή χειρότερα; Open or Close

  Ένας καλός λέβητας πυρόλυσης μπορεί να είναι και 20% πιο οικονομικός στο καύσιμο σε σχέση με έναν καλό λέβητα απλής καύσης. Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί η παραπάνω οικονομία είναι η υγρασία των ξύλων να μην υπερβαίνει το 16%. Όταν τα επίπεδα υγρασίας είναι μεγαλύτερα από 16% ο λέβητας πυρόλυσης δεν ανάβει ή καίει μεγαλύτερη ποσότητα ξύλων ακόμη και από έναν απλό λέβητα. Αυτό συμβαίνει γιατί ο λέβητας είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος για την καύση συγκεκριμένου καυσίμου.

 • Ο λέβητας ξύλου χρειάζεται διπλάσιες θερμίδες από τον λέβητα πετρελαίου Open or Close

  Οι θερμίδες είναι ίδιες, ανεξάρτητα από την πηγή θέρμανσης. Δηλαδή 30.000 θερμίδες είτε προέρχονται από ξύλο είτε από ηλιακή ενέργεια είτε από πυρηνική ενέργεια είναι πάντα ίδιας «αξίας ζέστη».

  Το πρόβλημα είναι στο πώς υπολογίζονται οι θερμίδες σε έναν ξυλολέβητα. Το πρότυπο ΕΝ303-5 είναι κοινό σε όλους τους κατασκευαστές λεβήτων για να είναι πραγματικά συγκρίσιμοι οι λέβητες μεταξύ τους. Γίνεται μια μέτρηση πάντα για περίοδο καύσης 2 ώρες στη μέγιστη ισχύ και συνδεδεμένος ο λέβητας με καταγραφική συσκευή, χωρίς την επέμβαση κανενός. Επειτα γίνεται μια μέτρηση στο 30% της μέγιστης ισχύος με 1 επανατροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο.

  Μετά από μια μαθηματική επεξεργασία της καταγραφής εξάγεται η ονομαστική ισχύς του μηχανήματος. Ένας ελληνικός, ένας γερμανικός και ενας κορεάτικος ή όποιος άλλος λέβητας που έχει μετρηθεί με αυτήν τη διαδικασία και ονομάζονται και οι 3 π.χ. 60kW, μας δίνουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα και με έναν 60kW λέβητα πετρελαίου.

  Όμως, την ισχύ στον πετρελαιολέβητα την κανονίζει ένας τεχνικός απο τις ρυθμίσεις του μηχανήματος και είναι σταθερή. Σε έναν ξυλολέβητα η παραγόμενη ισχύς είναι συνάρτηση και του φορτώματος αλλά και της ποιότητας των ξύλων που θα βάλει κανείς μέσα. Οπότε δικαιολογείται μια μικρή αύξηση της ισχύος αλλά όχι 2πλασια και 3πλασια μεγέθη!

  Ο πρακτικός κανόνας για 10 ως 12 χιλιάδες θερμίδες ανά τ.μ. θερμαντικής επιφάνειας ισχύει αλλά μόνο για την προδιαστασιολόγηση του λέβητα κατά την φάση σχεδιασμού. Δεν θεωρείται αξιόπιστη μέθοδος και αποδεκτή από τον κανονισμό για μέτρηση ισχύος λέβητα. Φυσικά, όσοι γνωρίζουν και την μετάδοση θερμότητας, καταλαβαίνουν ότι στις συνθήκες ενός ξυλολέβητα αυτή η μεταφορά δεν μπορεί να είναι 18 ή 25 χιλιάδες θερμίδες ανά τ.μ.

Χώρος Συνεργατών

Επικοινωνία

Βι.Πα. Ωραιοκάστρου 1055, Θεσσαλονίκη 57013, Μακεδονία, Ελλάδα
+30 2310 808159
FAX: +30 2312 201020