Η Ομάδα μας

Image

Στην Axinar αναγνωρίζουμε πως το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί το κλειδί για τη διατήρηση ύψιστης ποιότητας επιπέδου εξυπηρέτησης. Για το λόγο αυτό, η ομάδα μας απαρτίζεται από στελέχη με κορυφαία εμπειρία, άρτια επαγγελματική κατάρτιση και τεχνογνωσία, που δεσμεύονται στην αποστολή και στις αξίες της εταιρίας.
Βασικοί άξονες της εταιρικής μας κουλτούρας είναι η συνεχής βελτίωση, ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και η αγαστή συνεργασία, στοιχεία που αντικατοπτρίζονται σε όλες τις πτυχές της εργασίας μας. Έτσι, πετυχαίνουμε να ικανοποιούμε τόσο τους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς μας πελάτες.

John Harris

John Harris

CEO & Founder

Patrick Conno

Patrick Conno

Mechanical engineer

Natalie Williams

Natalie Williams

Project manager

Mark Thornton

Mark Thornton

Electrical engineer

Patrick Conno

Patrick Conno

Mechanical engineer

Mark Thornton

Mark Thornton

Electrical engineer

Natalie Williams

Natalie Williams

Project manager

John Harris

John Harris

CEO & Founder

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image